Bibliography - Early Swedish Navy Aviation

 

Ahrenberg, Albin; Bolivar - luftens vagabond. Stockholm 1931

Ahrenberg, Albin; Ett flygarliv. Malmö 1957

Andersson, Lennart; Svenska flygplan. Stockholm, 1990. (Summary in English)

ISBN 91-85496-33-2

Andersson, Lennart;  Svenskt militärflyg - propellerepoken (Swedish Military Aviation - the Propeller Era), Stockholm 1992

ISBN 91-85496-56-1

Annerfalk, Anders; Flygvapnet 1926-1996 - Från Dronten till Gripen. Ljungsbro 1996

ISBN 91-86642-03-0

Forslund, Mikael; Torpedflyget i Sverige. Stockholm 1998

ISBN 91-85496-44-8

Hellström, Leif & Fredin, Leif; Kronmärkt - Målning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet, Stockholm 2000. (Summary in English)

ISBN 91-7243-003-6

Gullberg, Torsten; Svenska vingar - Pioniärskedet 1900-1930, Stockholm 1929

Karlström, Björn; Flygplansritningar 1 - Swedish Air Force Trainers 1926-83, Stockholm 1983

ISBN 91-85496-16-2

Munson, Kenneth; Flygplan i färg 5 - Stridsflygplan 1914-19, Stockholm 1970
Rundberg, Arvid; 100 år i luften. Stockholm 1965

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; Svenska Vingar 1 - Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911-1999. Nässjö 1999

ISBN 91-971605-3-9

 


© 2001 Lars Henriksson, Ljungskile, Sweden  Updated 2009-05-13

www.avrosys.nu         

e-mail: henriksson@avrosys.nu