Bibliography - Modern Army Aeroplanes

 

Andersson, Lennart; Svenska flygplan. Stockholm, 1990. Summary in English.

ISBN 91-85496-33-2

Annerfalk, Anders; Flygvapnet 1926-1996 - Från Dronten till Gripen. Ljungsbro 1996

ISBN 91-86642-03-0

Bowers, Peter M.; Piper Cubs, USA 1993  

ISBN 0-8306-2170-9       

Hellström, Leif & Fredin, Leif; Kronmärkt - Målning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet, Stockholm 2000. (Summary in English)

ISBN 91-7243-003-6

Jackson, Paul A.; German Military Aviation. Hinckley 1976 

 ISBN 0-904597-04-0

Karlström, Björn; Flygplansritningar 6 - Swedish Military Helicopters, Gliders, Test & Army Aircraft. Stockholm 1991

 ISBN 91-85496-39-1

Lundström, Per-Anders (Editor); Arméflygets historia. Västervik 1997

ISBN 91-972209-2-2 

Scheiderbauer, Sven (editor); Alla tiders flyg - De flyghistoriska samlingarna på Flygvapenmuseum. Linköping 1996

ISBN 91-971270-7-8

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; Svenska Vingar 1 - Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911-1999. Nässjö 1999

ISBN 91-971605-3-9

 


© 2002 Lars Henriksson, Ljungskile, Sweden  Updated: 2002-07-16 

www.avrosys.nu         

e-mail: henriksson@avrosys.nu