Fi-3 Rediviva
 
Foton från Svensk Flyghistorisk Förenings bildarkiv 
 
<- Tillbaka till sida 1 Sida 2 (2)
 
Reklambilder från AB Flygindustri i Halmstad i samband med lanseringen av Fi-3
         

Verkstadsmiljö från den tiden då det begav sig. 
 

Interiör från cockpit. Instrumenten på huvudpanelen är från vänster till höger: hastighetsmätare, svängindikator, variometer, höjdmätare och längdlutningsindikator. Kompassen är placerad under de övriga instrumenten. Det instrument som är placerat för sig längst till vänster är förmodligen en g-meter, tillfälligt monterad under utprovningen av flygplanet. Bengt Pålsson från Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap resonerar så här - mätaren indikerar 0 g i toppen och sedan räknar den till 9 g. Den högra visaren står på 1g  vilket ju är normalt,  medan den vänstra visaren pekar på den belastning som flygplanet max har utsatts för (i detta fall 6 g?) Om texten under nollan är den samma som på något modernare g-mätare så står det "ACCELERATION g-enheter".

Vi tackar Bengt för denna mycket kvalificerade gissning.

 

         
På Malmslätt 1944. Ett bogserplan (B 5 Northrop 8A-1) till höger. 
Luftbromsarna utfällda
   

 

Tillbaka till startsidan

Updated 2010-07-25