Fi-3 Rediviva
  
Ritningar över Fi-3
 
Ritning av Sven Stridsberg. Från Svensk Flyghistorisk Förenings arkiv.
   

  Ritning från 1944
    

 

Tillbaka till startsidan
 

Updated 2010-07-25