Bibliography - Torpedo Bombers

 

Andersson,  Hans G; SAAB - Flygplan sedan 1937. Djursholm 1990

ISBN 91-970438-8-5

Andersson, Lennart; Svenska flygplan. Stockholm, 1990. Summary in English.

ISBN 91-85496-33-2

Andersson, Lennart;  Svenskt militärflyg - propellerepoken (Swedish Military Aviation - the Propeller Era), Stockholm 1992

ISBN 91-85496-56-1

Annerfalk, Anders; Flygvapnet 1926-1996 - Från Dronten till Gripen. Ljungsbro 1996

ISBN 91-86642-03-0

Forslund, Mikael; Torpedflyget i Sverige. Stockholm 1998. Summary in English.

ISBN 91-85496-44-8

Hellström, Leif & Fredin, Leif; Kronmärkt - Målning och märkning av svenska militärflygplan under 1900-talet, Stockholm 2000. Summary in English.

ISBN 91-7243-003-6

Rundberg, Arvid; 100 år i luften. Stockholm 1965

Scheiderbauer, Sven (editor); Alla tiders flyg - De flyghistoriska samlingarna på Flygvapenmuseum. Linköping 1996

ISBN 91-971270-7-8

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening; Tjustbygden 1998. Västervik 1998
Including article by Lars E Lundin: F 2 krigsbas Västervik. Om verksamheten vid Lucerna-ön under 2:a världskriget

ISSN 1402-800x  

Widfeldt, Bo & Hall, Åke; Svenska Vingar 1 - Svenska militära flygplan och helikoptrar 1911-1999. Nässjö 1999

ISBN 91-971605-3-9

 


© 2001 Lars Henriksson, Ljungskile, Sweden  Updated: 2009-05-13  

www.avrosys.nu         

e-mail: henriksson@avrosys.nu